Salūza brilles? Briļļu remonts labākajā veidā. Сломались очки? Ремонт очков в лучшем виде.

Uz jautājumiem atbild  briļļu meistars. На вопросы отвечает мастер по изготовлению и ремонту очков.

Ar kādiem briļļu remontu veidiem cilvēki pie jums griežas visbiežāk? С какими видами ремонта люди к вам обращаются чаще всего?

Pārsvarā tās ir dažādas briļļu deformācijas: brilles saspiež, ņem nost ar vienu roku, nēsā somā bez futrāļa, uzsēžās virsū, aizmieg ar brillēm. Rezultātā ir nepieciešama briļļu locīšana. Šeit, protams, svārīga profesionalitāte, pašam labāk nelocīt, jo var pielietot neadekvatu spēku neatbilstošai vietai un salauzt brilles. Briļļu salaušanas risks locīšanas laikā ir atkarīgs arī no tā, cik neveiksmīgi tas tika saspiestas, briļļu kvalitātes un nolietojuma. Преимущественно это различные деформации очков: очки придавливают, снимают одной рукой, носят в сумке без футляра, садятся на них, засыпают в очках. В результате необходима выправка. Здесь, конечно, необходим профессионализм, самим лучше не выправлять, потому что можно приложить неадекватную силу в неподходящем месте и сломать очки. Поломка очков во время выправки зависит от того, насколько неудачно была прижата оправа, от качества очков и их износа.

Daudz atnes salauztās brilles. Vispopulārākais ir aizaušu atsperes lūzums. Visbiežāk tā iemesls ir nepareiza briļļu lietošana (noņemšana ar vienu roku). Много приносят сломанных очков. Популярнее всего – поломка пружинка на дужке. Чаще всего это происходит из-за неправильного использования очков (снятие одной рукой).

Vēl cilvēki sūdzās par vāļīgām skrūvītēm un kritošām lēcām. Еще люди жалуются на раскручивающиеся винтики и выпадающие линзы.

Vai pēc tā kā salūzt brilles var saprast, kas bija par vainu? По тому, как сломаны очки, можно понять, что явилось причиной?

Gadījumos, kad brilles tiek salauztas tik rupji, ka tas ir acīmredzami. Pieredzējis optiķis lielākoties var pateikt, kādā veidā un aptuveni ar kādu spēku uz brillēm iedarbojās. Noteikti var atšķirt brāķi no deformācijas. В случаях грубой поломки очков это очевидно. Опытный оптик в большинстве случаев может сказать, каким образом и с какой силой воздействовали на очки. Определенно можно отличить брак от деформации.

Kas visvairāk apgrūtina Jūsu darbu? Что больше всего осложняет вашу работу?

Pašdarbība! Ļoti bieži cilvēki mēģina remontēt brilles paši ar visiem līdzekļiem, kas ienāks prātā. Piemēram, pirmā doma, kas ienāk prātā cilvēkam ir par līmi. Mēģina līmēt visu: atsperi uz aizauša, deguna balstus, pat salauzto metālu. Tas nav prātīgi un ja pat turēsies, tad īsu brīdi. Pēc tam tomēr ir jānes brilles uz optiku. Līme pamatīgi apgrūtina remonta iespējas. Aicinu izlaist pašdarbības etapu un nest brilles uzreiz speciālistam. Bieži gadās redzēt skrūvītes vietā ielikto stiepli vai saspraudi. Tas der tikai kā neatliekams variants, lai tiktu uz optiku. Staigāt ilgi ar to nav ieteicams, proti, ja Jūs vēl gribat šo ietvaru lietot ar komfortu. Šāda konstrukcija var sabojāt vītni un skrūvīti vairs nevarēs cieši pieskrūvēt. Самодеятельность! Очень часто люди пытаются отремонтировать очки самостоятельно всеми средствами, которые приходят в голову. Например, первая мысль, которая приходт человеку в голову – о клее. Приклеить пытаются все: пружинку на заушнике, носовые упоры, даже сломанный металл. Это не разумно и даже если будет держаться, то короткое время. Потом все же нужно нести очки в оптику. Клей основательно осложняет возможности ремонта. Призываю пропустить этап самодеятельности и нести очки сразу специалисту. Часто приходится видеть вставленную вместо винтика проволочку или скрепку. Это годится только как неотложный вариант, чтобы дойти до оптики. Долго ходить так не советую, конечно, если вы хотите продолжать носить очки с комфортом. Такая конструкция может повредить резьбу и винтик нельзя будет плотно прикрутить.

Vai cilvēks tomēr var patstavīgi veikt kaut kādus briļļu remontus? Может ли все же человек самостоятельно производить какой-нибудь ремонт очков?

Jā, pašam var pievilkt skrūvītes pa laikam, ja ir speciāls smalks skrūvgriezis. Noteikti nevajadzētu to darīt ar nepiederošiem priekšmetiem (nagu vīlīte, nazis), jo tādējādi var sabojāt skrūves galviņu. Jebkādas locīšanas labāk uzticēt speciālistam, kuriem ir profesionāls aprīkojums, lai varētu kārtīgi sasildīt ietvara daļas, un instrumenti. Да, самому можно подкручивать винтики время от времени, если имеется специальная маленькая отвертка. Не рекомендуется это делать непредназначенными для этого предметами (пилочка для ногтей, нож), так можно повредить шляпку винтика. Любые подгибания лучше доверить специалисту, у которого имеется профессиональное оборудование, чтобы хорошенько нагреть части оправы, и инструменты.

Advertisements

Posted on aprīlis 10, 2011, in Brilles. Очки. Glasses. and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 komentārs.

  1. Ir iespēja atjaunot saulesbriļļu stikliņu (kopējais/nedalītais)? Un cik tas varētu maksāt?

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: