“Архитектор моды” Gianfranco FERRE. “Modes arhitekts” Gianfranco FERRE.

Угадывать желания женщин, дарить им именно то, о чем они мечтают и что видят в своих загадочных снах, умеют лишь истинные кутюрье и настоящие итальянцы. Gianfranco Ferre был одним из тех дизайнеров, которые стали родоначальниками “итальянского” бума в моде в 80-е и 90-е годы и фактически сделали Милан центром мировой моды. Этот великий Кутюрье, начался с маленького домашнего хобби – изготовление браслетов, поясов и других аксессуаров из кожи.

Uzminiet sieviešu vēlmes, dāvinot viņām tieši to, par ko viņi sapņo, spēj vienīgi īstie Couturier un īstie itāļi. Gianfranco Ferre bija viens no tiem dizaineriem, kas kļuva par “itāļu” uzplaukuma tēvu modē no 80 līdz 90 gadiem, un faktiski uztaisīja Milānu par pasaules modes centru. Šo dižais Couturier, sākās ar nelielu mājas hobiju – aproču, jostu un citu ādas aksesuāru izgatavošanu.

Ferre был модельером дома моды Dior с 1989 до 1996 гг. Ему удалось не только сохранить дух Dior, Ferre смог вернуть былое очарование великого модного дома и заставить поверить окружающих, что сам Dior помогал ему в создании этих потрясающих нарядов.

Ferre bija modes nama Dior modes dizaineris 1989.-1996. gados. Viņam izdevās ne tikai saglabāt Dior garu, Ferre izdevās atgriezt modes nama šarmu un likt citiem noticēt, ka pats Dior palīdzēja viņam radīt šos pārsteidzošus tērpus.

Архитектор по образованию Gianfranco Ferre свой город создал в мире моды. Величественные, структурированные коллекции одежды с выраженными четкими силуэтами, уравновешенными пропорциями и геометрической четкостью линий. Именно за это итальянские СМИ назвали Gianfranco Ferre «архитектором Ferre».

Arhitekts pēc izglītības, Gianfranco Ferre ir izveidojis savu pilsētu modes pasaulē. Cēlas, strukturētas apģērbu kolekcijas ar izteiktiem skaidriem siluetiem, līdzsvarotām proporcijām un līniju ģeometrisko precizitāti. Tieši par to Itālijas masu mēdiji nosauca Gianfranco Ferre par “arhitektu Ferre“.

Ferre не призывает нас быть сдержанными, а пропагандирует роскошь и шик. При этом он любил повторять, что истинная роскошь не кричит, а нежно шепчет. Именно поэтому его стиль всегда выделяется на фоне других дизайнеров. Мода от Ferre —явление не одного сезона и не одного десятилетия. Его стиль стал классикой роскоши и элегантности и неоспоримым доказательством того, что настоящий талант способен творить, опираясь на собственное восприятие моды, опеделяющейся искусством через призму жизненного опыта, приобретаемого в различных обстоятельствах и периодах жизни.

Ferre neacina mūs būt savaldīgiem, bet propagandē greznību un eleganci. Pie tā viņš mēdza teikt, ka patiesa greznība nekliedz, bet klusi čukstē. Tieši tāpēc viņa stils vienmēr izceļas citu dizaineru fonā. Ferre mode nav tikai vienas sezonas vai gadu desmita parādība. Viņa stils ir kļuvis par greznības un elegances klasiku un ir nenoliedzams pierādījums tam, ka īsts talants var rādīt, atsaucoties uz savu modes izjūtu, ko nosaka māksla caur dzīves pieredzes prizmu, kas tika iegūta dažādos apstākļos un dzīves posmos.

Однажды он сказал: “Мне кажется, что я сделал все, что мог, чтобы быть уверенным, что мой стиль постоянно и полноценно развивается благодаря разнообразным нововведениям, неразрывно связанным с моими чувствами, моим вкусом и моим опытом… Все, что связано в моих моделях с другими культурами, было пережито мною лично, особенно когда я был на Дальнем Востоке (Индия, Китай, Япония)”.

Viņš reiz teica: “Es domāju, ka es izdarīju visu, ko varēju, lai būtu pārliecināts, ka mans stils pastāvīgi un pilnīgi attīstās, pateicoties dažādiem jauninājumiem, ir cieši saistīts ar manām jūtām, manu gaumi un mana pieredzi … Viss, kas manos modeļos ir saistīts ar citām kultūrām, biju pieredzējis personīgi, it īpaši, kad es biju Tālajos Austrumos (Ķīna, Indija, Japāna) “.

Каждая вещь Ferre – это маленькая история, эмоция, память. Это фантазии, которые воплощаются в стремлении к вечной красоте и совершенству. Маэстро доказал, что творчество может вдохнуть жизнь в любой аксессуар, потому что вдохновение приходит от очарования внезапно открывшимся окружающим миром.

Katra manta no Ferre ir mazs stāsts, emocija un atmiņas. Tās ir fantāzijas, kuras īstenojas tieksmē mūžīgam skaistumam un pilnībai. Maestro apliecināja, ka daiļrade var dot dzīvību jebkuram aksesuāram, tāpēc, ka iedvesma nāk no valdzinājuma par pēkšņi atklātas ārējās pasaules.

Большой галантный романтик Италии, великий архитектор и гений итальянской моды, покоритель самых взыскательных женских сердец ушел из жизни 18 июня 2007 года, НО продолжает жить в каждой складке своих ошеломительных нарядов, в каждом движении шелковых цветов и пышного кринолина, в музыке своих ароматов и в каждом новом вздохе итальянской моды. Ferre навсегда останется неприкосновенным золотым запасом роскошной Италии.

Liels galants Itālijas romantiķis, dižais arhitekts un Itālijas modes ģēnijs, visprasīgāko sieviešu siržu iekarotājs, miris 2007. gada 18 jūnijs, BET turpina dzīvot ikvienā savu pārsteidzošu kleitu ielocē, katrā zīda krāsu un kupla krinolīna kustībā, savu aromātu mūzikā un katrā itāļu modes jaunajā ieelpā. Ferre uz visiem laikiem paliks par greznas Itāļijas neaizskaramo zelta krājumu.

Использованные материаллы/Izmantotie materiāļi:

http://diva.by/divno/italy/fashion/47943.html

http://www.fashionista.ru/fashion/07/gianfranco_ferre.htm

Advertisements

Posted on aprīlis 25, 2011, in Moda un dizains. Мода и дизайн. Fashion and design. and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 5 komentāri.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: